Jak wypadasz przed kamerą
i co to znaczy dla Twojego biznesu?

Skorzystaj z audytu materiałów video.
Dowiedz się, jak udoskonalić swoje wystąpienia online.

Sprawdź, jak Ty i Twoi ludzie prezentujecie się tym po drugiej stronie: klientom, współpracownikom, kontrahentom.

Od ich prezencji i zachowań przed kamerą zależą wizerunek Twojej firmy
i dobry rezultat rozmów.

Specyfika komunikacji video jest inna niż na żywo. Dlatego wiele osób, które są doskonałymi sprzedawcami, doradcami czy negocjatorami
„w realu”, nie osiąga tak dobrych wyników podczas rozmów video.

Dobra wiadomość jest taka, że rozmów przez kamerę da się nauczyć. Zacznij od rozpoznania problemów i wyeliminowania ich, a jakość Twojej komunikacji video wzrośnie i przełoży się na realne zyski.

 

Proponuję Ci audyt Twoich materiałów video
i wizerunku, jaki w ten sposób budujesz.

Przeanalizuję Twoje wystąpienia oraz rozmowy prowadzone przez kamerę. Wskażę Ci mocne punkty, ale też obszary do poprawy. Określę, w jaki sposób widzi Cię rozmówca i czy jego odbiór jest zgodny z tym, jak chcesz być postrzegany.

Co dzięki temu osiągniesz?

Lepsze pierwsze wrażenie

Dowiesz się, jakie wrażenie wywierasz na odbiorcach i czy Twój sposób prowadzenia videorozmów realizuje Twoje cele. To pierwszy krok do sprawnego korzystania z tego narzędzia.

Eliminacja błędów

Zobaczysz, jakie elementy Twojej autoprezentacji mogą obniżać skuteczność prowadzonych rozmów lub zaburzać komunikację w firmie. Zyskasz punkt wyjścia do doskonalenia tej umiejętności.

Ekspozycja mocnych stron

Poznasz swoje atuty, żeby jeszcze mocniej eksponować je podczas videorozmów i maksymalnie wykorzystywać je do osiągnięcia swoich celów.

Pełne porozumienie

Twój odbiorca zrozumie wszystko, co chcesz mu przekazać. Usuniesz wszelkie niedomówienia i wieloznaczności. Komunikacja będzie zajmowała mniej czasu i stanie się płynna, zupełnie tak, jakbyście rozmawiali na żywo.

Siła perswazji

Wzbudzisz większe zaufanie i łatwiej przekonasz rozmówcę do swoich racji. Wzrośnie Twoja skuteczność negocjacyjna. Wypracujesz korzystniejsze porozumienia.

Bez wpadek!

Unikniesz gaf i zaprezentujesz się jako profesjonalista. Dowiesz się, na co uważać, żeby nie skompromitować się w samym środku rozmów z osobami kluczowymi dla rozwoju Twojego biznesu.

Budujesz markę osobistą, wykorzystując materiały video?
Tworzysz kursy online?


Sprawdź, jak Cię widzą.
Bo jak Cię widzą, tak Cię piszą.

W każdej sekundzie Twojego live’a na Facebooku, Instagramie czy w kursie video jesteś oceniany przez swoich odbiorców. Nie pozostawiaj swojego wizerunku przypadkowi.

Audyt materiałów video pozwoli Ci prezentować się coraz bardziej profesjonalnie i mocniej angażować odbiorców.

Audyt video polega na analizie Twojej komunikacji: doboru słów, mimiki, gestykulacji, artykulacji, kontekstu otoczenia oraz kontaktu z widzami.

Po audycie otrzymasz raport, z którego dowiesz się, co możesz zrobić, aby tworzyć jeszcze bardziej jakościowy content video.

Co da Ci audyt wizerunku medialnego?

Na czym polega audyt video?

Żeby przeprowadzić audyt, biorę na warsztat kilka Twoich materiałów video. Analizuję je dokładnie pod kilkoma kątami:

 • jak przekazujesz treść,
 • jak artykułujesz wypowiedź,
 • jaka jest jej konstrukcja,
 • jak akcentujesz i podkreślasz ważne informacje,
 • jaki masz kontakt z widzami,
 • jak prezentujesz się od strony wizualnej,
 • jak otoczenie, w którym nagrywasz, wypływa na wymowę filmu,
 • czy technikalia (oświetlenie, ostrość, dźwięk, muzyka, animacje i inne) sprzyjają odbiorowi materiału i Twojemu wizerunkowi,
 • czy to, co przekazujesz, jest zgodne z tym, co chcesz przekazać,
 • czy film realizuje Twoje cele,
 • jaki jest ogólny odbiór Twoich materiałów i Twojej osoby,
 • jakie emocje wzbudzasz w swoich odbiorcach,
 • czy Twój przekaz stanowi dla nich wartość.
 

W toku audytu będziemy też rozmawiać o Twoich oczekiwaniach wobec materiałów i rezultatów, jakie chcesz nimi uzyskać. Zestawiając Twoje zamierzenia ze sposobem ich realizacji, mogę ocenić, na ile Twoje działania medialne są skuteczne.

Po przeprowadzeniu audytu przedstawiam Ci raport. Wyszczególniam w nim mocne strony Twoich materiałów video, a także obszary, w których warto popracować, żeby Twój filmowy content albo rozmowy za pośrednictwem kamery dawały jak najlepsze efekty.

Otrzymam raport z audytu... i co potem?

To, co zrobisz z wiedzą na temat swojej filmowej prezencji, zależy od Ciebie. Możesz szlifować swój warsztat samodzielnie, skorzystać z pomocy specjalistów w Twojej firmie lub partnerów zewnętrznych wyspecjalizowanych w nauce autoprezentacji.

Możemy też wspólnie kontynuować pracę nad udoskonaleniem Twoich materiałów video ze mną.

Oprócz audytu mogę zaproponować Ci lekcje autoprezentacji medialnej, w ramach których dopracujemy obszary wymagające szczególnej uwagi. Zajęcia będą nastawione na Twoje potrzeby zdiagnozowane w raporcie. Dzięki temu zadowalające efekty uzyskasz w krótkim czasie, a kolejne materiały nagrywasz już z nowymi umiejętnościami. Więcej o lekcjach autoprezentacji znajdziesz tutaj.

Oferuję także mentoring, w ramach którego wdrożę Cię w nowe umiejętności. Będziesz przygotowywał materiały pod moim okiem do czasu, aż poczujesz, że możesz to robić w pełni samodzielnie. W ramach mentoringu czuwam też nad wprowadzeniem dobrych praktyk autoprezentacji do codziennej komunikacji video w firmie.